Bisnode Skóring light

Bisnode Skóring light predikuje riziko úpadku společnosti v příštích 12 měsících, můžete tak předvídat riziko u firmy dříve, než nastane.
Light se liší od plného pouze v tom, že stupně rizikovosti jsou agregovány do 5 stupňů rizika, namísto plné 11 stupňové škály (AAA,AA,A,BBB,BB,B,CCC,CC,C,D,N/A).


STAVY

Skóring light může mít 5 stavů:

Podprůměrné riziko

Podprůměrné riziko úpadku v příštích 12 měsících - 0-1,15%.
Firma s touto indikací je stabilní a doporučujeme s ní obchodovat.

Průměrné riziko

Průměrné riziko úpadku v příštích 12 měsících - 1,16-5,98%.
Firma s touto indikací dosahuje průměrného rizika úpadku, neměla by mít problémy, doporučujeme však prověření detailu.

Nadprůměrné riziko

Nadprůměrné riziko úpadku v příštích 12 měsících - 5,99-99%
Firma s takto vysokým rizikem úpadku má, nebo může mít problémy a nedoporučujeme s ní obchodovat.

Úpadek

Firma dosáhla úpadku, v žádném případě s ní nedoporučujeme obchodovat

Nehodnoceno

Společnost nemá dostatečné množství informací pro vyhodnocení skóringu, nebo spadá do činností, které nehodnotíme.
Nehodnocenou firmu doporučujeme prověřit manuálně.


Ukázka

Příklad, jak může skóring light vypadat v CRM systému:

Poznámka: V ukázce je vidět odlišný semafor proti skóringu. Je to z důvodu, že semafor reflektuje aktuální stav, např. může zobrazovat červenou barvu z důvodu menšího dluhu, nebo záporného vlastního kapitálu. Proti tomu skóring predikuje, zda firma bude v úpadku v následujících 12 měsících.